Aktualności

Projekt edukacyjny dla seniorów - „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 1 października  2018 roku rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego pt: „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior”

Zaproszenie na festiwal INTERKULTURALIA 2018

Festiwal INTERKULTURALIA jest corocznym wydarzeniem odbywającym się w Krakowie i mającym na celu popularyzację wiedzy na temat wielokulturowości oraz różnorodności kulturowej.

Granty na współprace ponadnarodową - trwa rekrutacja

Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i wyjątkowa szansa dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans.

Zaproszenie na premiere filmu „Strajk 88. Nie ma wolności bez solidarności”

Goethe-Institut Krakau, Instytut Socjologii UJ i Teatr Łaźnia Nowa zapraszają na premierę filmu „Strajk 88. Nie ma wolności bez solidarności”, która odbędzie się 27 listopada 2018 o godzinie 18:00 w Teatrze Łaźnia Nowa. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Strategicznym celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Ochrona zabytków archeologicznych

Strategicznym celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących niedestrukcyjne rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Kultura ludowa i tradycyjna

Strategicznym celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Partnerstwo dla książki

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjnych, promocyjnych i animacyjnych realizowanych przez podmioty prowadzące księgarnie stacjonarne, biblioteki publiczne, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Czasopisma

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie wydawania ogólnopolskich czasopism kulturalnych, w tym dla dzieci i młodzieży, w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w Programie Promocja czytelnictwa

Strategicznym celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa w Polsce. Kluczowe dla programu będą projekty promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, oraz grup społecznych nie będących aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants