Aktualności

Fundacja mBanku ogłosiła V edycję Programu mPotęga

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność.

Konkurs na organizację 4-dniowych warsztatów szkoleniowych z zakresu niewłaściwego odżywiania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja 4-dniowych warsztatów szkoleniowych dotyczących pozyskania wiedzy z zakresu zagrożeń wynikających z niewłaściwego odżywiania i braku aktywności fizycznej.

Konkurs na organizację 7-dniowych turnusów profilaktyki chorób

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Organizacja 7-dniowych turnusów profilaktyki chorób i promocji aktywności fizycznej.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych (MSZ) ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.

Konkurs Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów”.

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia „Przyjazny Łęg”

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w związku z uchwałą nr 1 Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjazny Łęg” z dnia 19 marca 2018 r. rozpoczęto proces likwidacji Stowarzyszenia „Przyjazny Łęg”

Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Biuro MOWIS uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”

Konkurs VP/2018/003 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) - innowacje społeczne w obszarze wsparcia krajowych reform z zakresu ochrony socjalnej

18 maja 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Celem przewodnim konkursu VP/2018/003 jest wsparcie podmiotów publicznych w zakresie innowacji społecznych w obszarze krajowych reform z zakresu zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

Wsparcie Europejskiej Fundacji Młodzieży

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy.

 Badź bohaterem Krakowa! Płać podatki w naszym mieście

Wydział Promocji i Turystyki UMK rozpoczyna kolejną edycję kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do rozliczania podatku PIT na terenie Krakowa oraz odbioru Karty Krakowskiej. Hasłem przewodnim kampanii, podobnie jak w roku poprzednim, jest „Bądź bohaterem Krakowa – Płać podatki w naszym mieście”.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants