Aktualności

Aktywiści i Aktywistki, Społeczniczki i Społecznicy, dołączcie do Tygodnia Otwartego!

Kontynuując tegoroczną edycję ŚOP - Festiwalu Krakowskich Organizacji Pozarządowych, zainaugurowaną przedwakacyjnym PIKNIKIEM NGO, chcemy zaprosić organizacje NGO do włączenia się w kolejne odsłony FKOP 2018, czyli:

Unieważnienie II etapu otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn.

Zarządzeniem nr 2241/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. unieważniono II etap otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego w formie wsparcia pn. "Fundusz wkładu własnego"

Informacja dotycząca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urzędu Miasta Krakowa informuje, że  1 września 2018 r. (sobota) w 2 lokalach tj. przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, [pokój nr 27] oraz przy ul. Wielickiej 28a [pokój nr 15] można skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych.

Punkty czynne w godzinach: od 8.00-16.00.

Przedłużenie naboru oraz spotkanie w ramach programu FIO Małopolska Lokalnie

Nabór fiszek w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ przedłużony do 6 września. Operator I zaprasza na spotkanie informacyjne "Last Minute"

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w XIV edycji konkursu pn. „Kryształy Soli”

„Kryształy Soli" to ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. 

Ogłoszono raport z konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Federacja Małopolska Pozarządowa ogłosiły raport z konsultacji społecznych zorganizowanych w celu wypracowania kierunków współpracy i propozycji zadań do Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.

 

 

Granty Kulczyk Foundation przyznane po raz szósty

Kulczyk Foundation już po raz szósty przyznała granty dla organizacji pomocowych i instytucji pozarządowych realizujących w Polsce pomocowe projekty infrastrukturalne.

NGO a ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Przypominamy wszystkim organizacjom pozarządowym o obowiązku stosowania ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Nabór wniosków wraz z ofertą na realizację zadania publicznego w 2018 roku na terenie Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą - na realizacje zadania publicznego w 2018 roku na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim pn.: Zadanie publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Ogłoszono II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór w 2018 r. wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”. Termin naboru: 28 maja 2018 r. – 21 grudnia 2018 r.

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants