Aktualności

Budżet obywatelski: trwa głosowanie!

17 czerwca rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Głosować można do 30 czerwca. Ostatecznie, po rozpatrzeniu protestów, do udziału w głosowaniu zakwalifikowano 111 projektów ogólnomiejskich oraz 208 projektów dzielnicowych, czyli w sumie 319 propozycji.

Zmiana składu Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzeniem nr 1502/2017 z 13 czerwca 2017 r. Prezydenta Miasta Krakowa zmieniony został skład Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zmiany dotyczą Radnych Miasta Krakowa. W miejsce Adama Greleckiego - powołany został Łukasz Słoniowski. Natomiast Sławomira Pietrzyka zastąpił Łukasz Wantuch.

Inicjatywa lokalna - raport z konsultacji

31 maja br. zakończyły się konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Raport z konsultacji Prezydent Krakowa przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta.

Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.

Procedura zawierania partnerstw projektowych

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych  przypomina o obowiązującej procedurze dot. zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi.

„ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszono konkurs ofert!

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do składania ofert na ogłoszony konkurs dot. realizacji tegorocznego Święta Organizacji Pozarządowych.

System informatyczny NAWIKUS - zobacz filmy

W czerwcu 2015 roku zakończono projekt innowacyjny "PI NAWKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych". Zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z filmami edukacyjnymi prezentującymi obsługę aplikacji powstałej w ramach projektu.

Krótki film o... konsultowaniu!

Zamiast 1000 słów 90 sekund filmu o tym, dlaczego warto konsultować! Dla nieprzekonanych chcących sprawdzić czy warto, dla przekonanych chcących zobaczyć coś miłego, dla przekonujących do wykorzystania w argumentacji, dla wszystkich, by poczuć siłę współpracy! Zapraszamy do oglądania, lubienia, propagowania i wykorzystywania w swoich działaniach!

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants