Aktualności

„Zustricz znaczy spotkanie” [UKR/RUS]

Fundacja ZUSTRICZ, która zakończyła pierwszy sezon zajęć adaptacyjno-językowych w ramach projektu „Zustricz znaczy spotkanie”, zaprasza do obejrzenia zdjęć i filmów z działań realizowanych w ramach programu.

Dialog obywatelski w Krakowie - Ewaluacja Centrum Obywatelskiego - Kontynuacja

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza do lektury najnowszej publikacji z serii „Dialog obywatelski w Krakowie", pn. „Ewaluacja Centrum Obywatelskiego - Kontynuacja”

Ambasador Wielokulturowości i Filantrop Krakowa poszukiwani

Znasz osobę, organizację lub instytucję działającą na rzecz dialogu międzykulturowego? A może wiesz, kto bezinteresownie udziela pomocy finansowej lub materialnej innym mieszkańcom? Zgłoś swojego kandydata w konkursach o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości i Filantropa Krakowa.

„Przycisk Sieci Życia” - pomoc dla osób starszych, chorych i samotnych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

W sytuacji konieczności nagłego wezwania pomocy osoby starsze, mieszkające samotnie, osoby niepełnosprawne nie zawsze mogą wybrać numer telefonu pogotowia ratunkowego i nie zawsze mają możliwość opowiedzenia przez telefon, co się dzieje.  Osoby te pozostawione samemu sobie czasem są bez szans na szybkie działanie ratujące życie. Ale wcale nie musi tak być.

Bezpłatne szkolenia  dla liderów społeczności lokalnych w zakresie wielokulturowości

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  w projekcie pn. „MURAL – Mutual Understanding, Respect and Learning”, którego liderem jest Fundacja British Council, przystępuje do realizacji jednego z działań Programu „Otwarty Kraków”: „kształtowanie wrażliwości na różnorodność kulturową oraz umiejętności używania języka wrażliwego w kontekście różnic rasowych, etnicznych i narodowościowych” (uchwała Rady Miasta Krakowa nr LII/964/16 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Otwarty Kraków).

POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants