Aktualności

Dzień otwarty z prawnikiem w Centrum Obywatelskim

Jak nie zginąć w gąszczu przepisów przy realizacji działań społecznych ? W najbliższą sobotę (9 czerwca) zapraszamy do Centrum Obywatelskiego na dzień otwarty z prawnikiem. Dyżur odbędzie się w godzinach 9:00 - 13:00

Ankieta badania opinii o współpracy organizacji pozarządowych z UMK

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej oceny jakości współpracy Urzędu Miasta Krakowa z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Biuro MOWIS uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”

Trwa akcja składania zgłoszeń kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017

Zapraszamy do składania zgłoszeń kandydatur do tytułu "Filantrop Krakowa A.D. 2017"

Rusza kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 19 – 24 lutego w Krakowie odbędzie się kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ciągu Tygodnia, osoby pokrzywdzone różnymi rodzajami przestępstw, skorzystać będą mogły z bezpłatnych porad specjalistów. Kolejny już rok, Tydzień Pomocy gościł będzie w Centrum Obywatelskim.

Prośba o przegląd dokumentów statutowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert uprawnione do złożenia oferty są organizacje, których działalność statutowa jest zgodna ze sferą zadania publicznego, w ramach którego ogłaszany jest konkurs.

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska - 20 grudnia br.

W dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 w Krakowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

Konsultacje dot. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Konsultacje odbywać się będą od 27 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.

Dialog obywatelski w Krakowie - uwarunkowania medialne

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza do lektury najnowszej publikacji z serii "Dialog obywatelski w Krakowie", pn. "Reprezentacje medialne". Tym razem zespół badawczy postanowił zdiagnozować otoczenia medialne dialogu obywatelskiego w Krakowie, uzyskać odpowiedzi na pytania, jak dialog obywatelski prezentowany jest w krakowskich mediach i jakie może to mieć znaczenie dla jakości współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, a także społecznego postrzegania dialogu obywatelskiego.

Innowatorzy społeczni poszukiwani!

Czy wiedzą Państwo, że 43% osób młodych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie może znaleźć pracy z powodu braku doświadczenia zawodowego? A niepełnosprawność jest  powodem niepodejmowania pracy dla blisko 25% osób biernych zawodowo? Z kolei wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50-64 l. w Polsce jest jednym z najniższych w całej UE?

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants