Komunikat archiwalny

Pamiętaj o nowych wzorach ofert, umów i sprawozdań!

Przypominamy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 17 sierpnia 2016 r. określił wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczące realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań. Natomiast uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, zostały określone w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 14 kwietnia 2016 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i ich stosowania. 

Pamiętaj o nowych wzorach ofert, umów i sprawozdań!
Fot. Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Dnia 19 sierpnia 2016 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z wejściem w życie nowelizacji z dnia 5 sierpnia 2015 roku Ustawy o Pożytku, zmieniającej art. 19 Ustawy (dot. tzw. „małych dotacji”). Rozporządzenie określa min. nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia oraz nowymi obowiązującymi wzorami. Pełna treść dostępna jest poniżej oraz na stronach sejmowych pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1300 lub KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ W WERSJI .DOC

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
PDF

 1. wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; /oferta/
  DOC
 2. wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1a i 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; /oferta - regranting/
  DOC
 3. ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; /umowa/
  DOC
 4. ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o których mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; /umowa - regranting/
  DOC
 5. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; /sprawozdanie/
  DOC
 6. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia./sprawozdanie - regranting/
  DOC

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
PDF

 1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  DOC
 2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
  DOC

Pokaż metkę
Autor: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy