Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór w ramach Programu Fundusze Europesjkie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów dotyczących inwestycji związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów żywności poprzez wykorzystanie niesprzedanych produktów spożywczych lub produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia - które wpisują się w przedsięwzięcia wskazane w SzOP w ramach typu projektu nr 5 dla działania FENX.01.04.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, ogłosił nabór wniosków w ramach Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym Typ projektu: Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności poprzez wykorzystanie niesprzedanych produktów spożywczych lub produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 26.04.2024 r. do 28.06.2024 r.

W ramach projektów wspierane będą działania (m.in. w formie projektów pilotażowych) podejmowane w celu zapobiegania powstawaniu odpadów żywności poprzez wykorzystanie niesprzedanych produktów spożywczych lub produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia. Wsparcie kierowane m.in do organizacji odbierających żywność zarówno w ilościach hurtowych (tzw. banki żywności), jak i detalicznych (tzw. organizacje foodsharingowe), dedykowane będzie na rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych oraz przetwarzania niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych celem zachowania lub wydłużenia terminu ich przydatności do spożycia oraz na rzecz ich dalszej dystrybucji do odbiorców końcowych.

W ramach ww. projektów finansowane będą dodatkowo, jako obligatoryjny i uzupełniający element składowy, również działania inwestycyjne lub pozainwestycyjne (np. działania informacyjne lub edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów (w szczególności odpadów żywności), promocją idei zrównoważonej konsumpcji oraz efektywnego wykorzystania żywności w gospodarstwach domowych – idea zero-waste.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu wyboru projektów:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
  • banki żywności;
  • organizacje pozarządowe, w tym organizacje non-profit.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów mogących ubiegać się oraz uzyskać wsparcie wynosi 1 mln zł.

Poziom współfinansowania projektu ze środków FS wynosi maksymalnie  85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fenx0104-iw01-00124

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-30
Data aktualizacji: 2024-04-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź