Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 259/2019 z dnia 07.02.2019r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 18 lutego 2019r. do 31 grudnia 2020r. zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”.
Fot. http://co.krakow.pl

Głównym celem realizacji zadania „Centrum Obywatelskie” jest zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian. W ramach Centrum obywatelskiego zarówno organizacje pozarządowe jak i mieszkańcy Krakowa skorzystać mogą z szeregu działań takich jak seminaria, szkolenia, doradztwo, grupy robocze, coaching, mentoring, baza lokalowa, baza wiedzy, pośrednictwo wolontariatu, wizyty studyjne czy różnorakie wydarzenia.

Wszystko to po to aby wzmocnić kompetencyjnie, merytorycznie, organizacyjnie podmioty i osoby, chcące działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Działania mają charakter zarówno wspierający dla podmiotów już doświadczonych jak też inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi to realizacji inicjatyw.

Centrum Obywatelskie:

  • Stwarza ogólnodostępną przyjazną przestrzeń do działań społecznych i obywatelskich.
  • Zapewnienia stałe, bezpłatne wsparcie edukacyjne osobom zaangażowanym w działalność społeczną, w tym liderom środowiskowym i przedstawicielom grup nieformalnych.
  • Integruje krakowskie środowisko organizacji pozarządowych i rozwija współpracę międzysektorową.
  • Wspiera zaangażowanie społecznego i aktywności obywatelskie mieszkańców Krakowa.
  • Promuje wolontariat i dalszy rozwój skutecznych narzędzi angażowania mieszkańców w działalność organizacji społecznych.
  • Przyczynia się do wzrostu skuteczności wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w działalność społeczną oraz promocja narzędzi współpracy.

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych, mieszkańców Krakowa bądź grup nieformalnych działających bądź chcących działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy