Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Edukacja filmowa.

Fot. Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe

Obszar grantowy Edukacja filmowa wspiera inicjatywy prezentujące i promujące różnorodność kina europejskiego oraz edukujące młodą (do 19 roku życia) publiczność. Jego celem jest zwiększanie zainteresowania europejskimi dziełami audiowizualnymi i poprawa dostępu do nich, w tym filmów zaliczanych do klasyki kinematografii, poprzez tworzenie programów edukacji filmowej.

Projekty realizowane w ramach schematu Edukacja filmowa wspierają współpracę pomiędzy inicjatywami edukacyjnymi w Europie, zwiększając efektywność i europejski wymiartych działań oraz ich innowacyjność, np. poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Jednym z wymogów postawionych w naborze jest zdolność aplikującego konsorcjum do stworzenia katalogu wysokiej jakości utworów audiowizualnych i ich udostępnienia w celach edukacyjnych.

Wnioskodawcą musi być konsorcjum, składające się z lidera i minimum 2 partnerów, mające siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA.

Partnerzy muszą mieć siedzibę w 3 krajach uczestniczących w komponencie MEDIA, a projekty obejmować muszą co najmniej 3 różne języki. Projekty muszą być przygotowane i realizowane przez minimum 3 partnerów, z których co najmniej 2 musi pochodzić z sektora edukacji filmowej.

Wnioskodawcami mogą być:

  • organizacje pozarządowe
  • władze samorządowe
  • firmy
  • instytucje edukacyjne
  • uniwersytety

Całkowity dostępny budżet wynosi 1,9 mln EUR. Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 70% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania. Minimalna wnioskowana dotacja UE wynosi 200 000 EUR.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/rozwoj-widowni-i-edukacji-filmowej/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2019-11-14
Data aktualizacji: 2019-11-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat