Komunikat archiwalny

Konkurs ''NieBezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną''

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy ogłosiła konkurs „NieBezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną”. Partnerami Konkursu są: Ministerstwo Cyfryzacji oraz Agencja Kreatywna .bringMore advertising.

Konkurs ''NieBezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną''
Fot. Pixabay

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego w opinii Organizatora projektu/projektów kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej/mających na celu wzrost świadomości obywateli Polski w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, przygotowanego/przygotowanych przez organizację pozarządową/organizacje pozarządowe oraz wspólna realizacja takiej kampanii/takich kampanii, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.

Zgłaszane projekty kampanii konkursowych mają mieć na celu dotarcie do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:

 1. dorosłych korzystających z Internetu, o niskiej świadomości zagrożeń (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 34 roku życia, głównie ze wsi, małych i średnich miast o dochodach poniżej średniej);
 2. przedsiębiorców (małych i średnich);
 3. opiekunów dzieci (bezpieczeństwo dzieci w sieci).

Projekty mają realizować co najmniej jeden z następujących celów:

 1. wzrost świadomości dotyczący zagrożeń, na jakie narażone są dzieci w związku z aktywnością w Internecie (cyberprzemoc, sexting, szkodliwe treści) oraz zdobycie wiedzy o przeciwdziałaniu im (ochrona, informacja, edukacja podopiecznych);
 2. wzrost świadomości zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu;
 3. wzrost świadomości ochrony danych osobowych (prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz prawa i obowiązki konsumentów).

Projekty mają mieć zasięg minimum regionalny (tj. obejmować obszar minimum jednego województwa).

W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 tj.), (tzw. NGO: non-government organization).
Uczestnik musi posiadać doświadczenie w realizacji minimum 1 kampanii informacyjno-edukacyjnej.

Każdy z uprawnionych do uczestnictwa w Konkursie Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden projekt kampanii.

W ramach nagrody/nagród przyznane zostaną od jednej do trzech nagród – w zależności od charakteru i poziomu zgłoszonych do Konkursu projektów kampanii. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł, a wysokość poszczególnych nagród zależy od liczby wyłonionych Zwycięzców:

 • w przypadku wyłonienia 3 Zwycięzców:
  • nagroda za pierwsze miejsce – 7 000 zł,
  • nagroda za drugie miejsce – 5 000 zł,
  • nagroda za trzecie miejsce – 3 000 zł;
 • w przypadku wyłonienia 2 Zwycięzców:
  • nagroda za pierwsze miejsce – 10 000 zł,
  • nagroda za drugie miejsce – 5 000 zł;
 • w przypadku wyłonienia 1 Zwycięzcy, otrzymuje on nagrodę w wysokości 15 000 zł.

Zwycięski projekt/zwycięskie projekty kampanii zostaną zrealizowane na warunkach określonych w Regulaminie, pomiędzy czerwcem a październikiem 2020 r. Na ten cel przeznaczono w sumie 500 000 zł.

Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa od 24 lutego 2020 r. do 22 marca 2020 r. do godziny 23:59. Zwycięzca lub Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 8 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/informacja-o-konkursie

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy