Komunikat archiwalny

Konkurs ofert dotyczący ratownictwa wodnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.

Konkurs ofert dotyczący ratownictwa wodnego
Fot. Pixabay

Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną wymagane do szkolenia i egzaminowania ratowników wodnych zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szkoleń oraz zapewniać bezpieczne warunki przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu.

Adresatami zadania mogą być tylko te osoby, które:

  1. spełniają wymagania dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882),
  2. zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy DPPiW, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie.  

Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o DPPiWP.

Warunkiem podpisania umowy będzie zniesienie ograniczenia dotyczącego zamknięcia pływalni i obostrzeń uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia i egzaminu.

Na wsparcie realizacji zadania zaplanowano kwotę 150 000 zł. Kwota dotacji przyznanej w ramach umowy, nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, z tym, że środki finansowe stanowiące wkład własny nie mogą być mniejsze niż 10% kosztów realizacji zadania ostatecznie określonych w kosztorysie przez oferenta.

Termin składania ofert upływa w 25 dniu od dnia umieszczenia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (tj. 30 czerwca 2020 r.).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego-

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy