Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Konkurs dotyczy następujących zadań:

Zadania określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych

prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota na zadanie w zł.
2021 2022
1 Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych. 90 000 90 000
2 Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującej problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz obsługę poradni internetowej w zakresie tej problematyki. 120 000 120 000

          

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Zadania należy zrealizować w latach 2021-2022.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:

  • w 2021 roku –  210 000 zł
  • w 2022 roku –  210 000 zł.

Wymagany jest wkład własny (finansowy lub osobowy) w wysokości co najmniej 5% całkowitych kosztów projektu.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl

Wnioski można składać do 14 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10980041

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-01-08
Data aktualizacji: 2021-01-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat