Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

XVI edycja Programu pn. Polsko–Ukraińska Wymiana Młodzieży

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do XVI edycji Programu „Polsko–Ukraińska Wymiana Młodzieży”.

Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów.

W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Wsparcie można otrzymać na organizację wspólnego pobytu grupy młodzieży polskiej i ukraińskiej w Polsce, planowanego wspólnie przez polskiego organizatora i ukraińskiego partnera, ustalających tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami uczestników wymiany. Preferowane są zadania o charakterze artystycznym: muzyczne, teatralne, z zakresu sztuk wizualnych, tańca, filmu, fotografii realizowane poprzez wspólne warsztaty, a także działania grup teatralnych, orkiestr, chórów i zespołów muzycznych.

Szczegółowy program zadań kształtują polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów:

  1. „Historia lokalna”. Młodzież przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości;
  2. „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie kraju;
  3. „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.

Realizacja zadań i zawartych w nich komponentów obowiązkowych musi uwzględniać aktywny udział młodzieży uczestniczącej w zadaniu.

Realizacja zadania odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 lipca do 29 października 2021 r.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 18 grudnia 2018 r., posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. organizacje pozarządowe.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 600 000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł lub nie może obejmować więcej niż 2 zadań. 1 wniosek może dotyczyć 1 zadania. Ten sam partner ukraiński nie może uczestniczyć w więcej niż 2 zadaniach, których suma dofinansowań nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł. Dofinansowanie zadania wynosi do 90% budżetu zadania.

Nabór wniosków trwa do 17 maja 2021r.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela p. Iwona Grodzka z Działu Stypendialnego (Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży) – adres email: igrodzka@nck.pl tel. +48 22 209 80 99.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/pl-ua-wymiana-mlodziezy/aktualnosci/nabor-2021

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-04-20
Data aktualizacji: 2021-04-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat