Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłosiło nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

Konkurs „Zrób mały projekt dla Polaków za granicą! Konkurs małych grantów polonijnych 2021” ma na celu wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest rozwijaniu struktur organizacji polonijnych na świecie oraz organizacji wydarzeń polonijnych w Polsce i poza jej granicami, a także wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.

Projekty powinny być skierowane do Polaków mieszkających poza granicami Polski – z jednego lub większej liczby krajów.

Obszar terytorialny realizowanych projektów obejmować może cały świat.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  1. zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), tj.:
    • fundacje,
    • stowarzyszenia.
  2. grupy nieformalne, rozumiane jako grupa co najmniej trzech osób, chcących wspólnie zorganizować projekt na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny,
  3. organizacje polonijne lub Polaków poza granicami, zarejestrowane poza granicami Polski.

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 3 wnioski w konkursie.

Organizacje posiadające niewielkie doświadczenie w realizacji działań z zakresu prowadzenia projektów, mogą uzyskać wsparcie zespołu projektu w przygotowaniu wniosku i następnie w realizacji projektu.

Rozpoczęcie realizacji projektów nie może nastąpić wcześniej niż od dnia 21 czerwca 2021 r., a zakończenie – do dnia 31 października 2021 r.

W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 250 000 zł. Jeden podmiot może otrzymać łącznie maksymalnie 7 000 zł. W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum 5% całkowitej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego, pracy wolontariuszy).

Termin składania wniosków upływa 26 maja 2021 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 21 czerwca 2021 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: https://odraniemen.org/aktualnosci/konkurs-polonijny-2021-regranting/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-05-11
Data aktualizacji: 2021-05-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat