Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Łąki na Klinach - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 18 czerwca–9 lipca 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych w dniu 21 czerwca  2021 r. o godz.17:00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Sokolskiej 13.

WAŻNE: Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w wydarzeniu będzie mogła wziąć ograniczona ilość osób.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać swoje zgłoszenie podając swoje imię i nazwisko na adres mailowy: konsultacje@um.krakow.pl w terminie do dnia 21 czerwca do godziny 12:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  1. Dyżur konsultacyjny telefoniczny w dniach 21–25 czerwca 2021 r. w godz. 10:00–12:00 pod numerem telefonu 12 616 88 84.
  2. Dyżur konsultacyjny stacjonarny w dniach 28–30 czerwca 2021 r. w godz. 16:00–17:00 w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska os. Zgody 2 pok. 411.
  3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć w dniach 18 czerwca–9 lipca 2021 r. na:

  • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia);
  • numer faksu 12 616 88 91;
  • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31–949 Kraków
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje–Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: obywatelski.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-06-15
Data aktualizacji: 2021-06-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat