Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs pn. Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło Konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków złożonych przez wnioskodawców, zapewniających realizację przedsięwzięć z zakresu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży lub studentów, zwanej dalej „wymianą młodzieży”, zorganizowanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności uwzględniających następujące zadania:

  1. rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
  2. budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;
  3. budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej;
  4. wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;
  5. nauczanie o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów;
  6. utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.

Jeden projekt polega na zorganizowaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co najmniej czterech spotkań uczniów lub studentów w liczbie od dziesięciu do dwudziestu (nie wliczając opiekunów) z każdego kraju partnerskiego. Podczas tych spotkań należy zapewnić dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczniowie lub studenci mogą swobodnie się ze sobą kontaktować. Podczas projektu młodzież realizuje program przedsięwzięcia określony przez jeden z wybranych tematów przewodnich.

Temat przewodni wymiany młodzieży, wokół której należy zbudować program przedsięwzięcia, ustala wnioskodawca.

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej.

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż do 31 października 2021 r.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu.

Termin składania wniosków upływa 16 sierpnia 2021 r.

W przypadku pytań pomocą służy p. Robert Śmigielski, + 48 22 295 00 44, +48 602 680 948, smigielski@cprdip.pl

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2021_zdalnie.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-07-22
Data aktualizacji: 2021-07-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź