Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 20 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 r.

Zainteresowani udziałem w konsultacjach mają możliwość skorzystać z:

1. dwóch otwartych spotkań z mieszkańcami Krakowa:

 • 24 czerwca 2022 roku od 11.00 do 13.00 -  Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
 • 30 czerwca 2022 roku od 16.00 do 18.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów al. Daszyńskiego 19 w Krakowie

2. dyżurów telefonicznych eksperta pod numerem telefonu 12 445 96 66 w dniach:

 • 22 czerwca 2022 r. w godzinach 10.00-14.00
 • 01 lipca 2022 r. w godzinach 12.00-18.00
 • 12 lipca 2022 r. w godzinach 11.00 – 15.00
 • 15 lipca 2022 r. w godzinach 10.00-14.00

Swoje wnioski, uwagi propozycje przekazać za pomocą formularza konsultacyjnego w okresie trwania konsultacji społecznych, jednak nie później niż do 15 lipca 2022 r., w następujący sposób:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków
 • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ulicy Dekerta 24 (parter, pokój 11)
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Statut Rady Krakowskich Seniorów ”.
 • podczas spotkań konsultacyjnych

 

Pliki do pobrania:

 

Ponadto pliki dostępne są:

pokaż metkę
Osoba publikująca: DARIUSZ WALCZAK
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-06-21
Data aktualizacji: 2022-06-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź