Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Spotkania branżowe dla trzeciego sektora - założenia do Rocznego Programu Współpracy na rok 2025

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, w ramach prac nad projektem Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2025 z organizacjami pozarządowymi, zaprasza przedstawicielki i przedstawicieli trzeciego sektora na spotkania branżowe.

Grafika przedstawia postacie siedzące i rozmawiające na spotkaniu
Fot. pixabay.com

Kiedy odbędą się spotkania:

 1. 11 czerwca 2024 roku, w godzinach 17:00–19:00, podmioty trzeciego sektora realizujące zadania publiczne w sferach:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 1. 25 czerwca 2024 roku, w godzinach 17:00–19:00 podmioty realizujące zadania publiczne w sferach:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
 • upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Oba spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Wydziału w lokalizacji ul. Dekerta 24 (III piętro), a ich tematem będzie zebranie propozycji organizacji pozarządowych, odnośnie projektu programu współpracy na rok 2025.

Serdecznie zapraszamy!

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-05-29
Data aktualizacji: 2024-05-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź