górne tło

Materiały ze spotkań z NGO

Rok 2023

 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do zapoznania się z podsumowaniem spotkań informacyjnych dla trzeciego sektora zorganizowanych w dniach 15 i 21 września 2023 roku w zakresie polityki lokalowej Miasta wobec NGO.

Podsumowanie spotkań dla NGO w zakresie polityki lokalowej Miasta.


Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przedstawia stanowisko Miasta odnośnie postulatów/wniosków i propozycji do wstępnych założeń do projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2024-2027 złożonych przez przedstawicieli trzeciego sektora podczas spotkań branżowych organizowanych w okresie maj–czerwiec 2023 roku mających na celu partycypacyjne wypracowanie założeń do Programu.

Stanowisko Miasta odnośnie postulatów organizacji pozarządowych.


Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do zapoznania się ze stanowiskiem Miasta odnośnie postulatów/wniosków i propozycji do projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi złożonych przez przedstawicieli trzeciego sektora uczestniczących w spotkaniach branżowych organizowanych w okresie maj–czerwiec 2023 roku w celu wspólnego wypracowania założeń do Programu.

Stanowisko Miasta odnośnie postulatów organizacji pozarządowych.