Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem dokumentów planowanych do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz przekazanymi już dokumentami i zajętymi wobec nich stanowiskami Rady.

 

Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego I kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

Zaktualizowany na dzień 06.02.2014 r. katalog dokumentów planowanych przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

 

Dokumenty przekazane do konsultacji
Krakowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
stanowiska KRDPP

 

Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020 /projekt/

Stanowisko Rady: opinia pozytywna
Uchwała nr 3/2014 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie opinii do projektu Strategii Rozwoju Turystyki 


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020.

Załącznik do projektu uchwały - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020.

Uzasadnienie uchwały.

Stanowisko Rady: brak opinii


Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie realizacji „Programu wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2015 pod nazwą „Poznaj możliwości i pomóż sobie"

Stanowisko Rady: opinia pozytywna
Uchwała nr 1/2014 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie opinii do projektu „Programu wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2015 pod nazwą „Poznaj możliwości i pomóż sobie"


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Załącznik do projektu uchwały Rady Miasta - Projekt Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku

Stanowisko Rady: brak opinii


 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

Stanowisko Rady: brak opinii

 


Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal www.ngo.krakow.pl
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy