Dokument archiwalny

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

24 września 2012 r. zainaugurowała działalność pierwsza Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W 16 osobowej Radzie zasiadało ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośmiu przedstawicieli samorządu - po czterech wskazanych przez Radę oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Rada realizowała w szczególności następujące zadania: opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

Podczas inauguracji działalności KRDPP Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski powiedział - Wreszcie dziś, spotkaliśmy się na pierwszym posiedzeniu Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organu niezwykle istotnego dla tworzonego modelu współpracy. Państwa rolą będzie bowiem nie tylko modelowanie dalszego rozwoju tego systemu, określanie kolejnych celów w jego rozwoju, ale przede wszystkim nadzór nad jego prawidłową realizacją. Posiadają Państwo mocny mandat do tej pracy. Cieszę się, że organizacje pozarządowe dokonały wyboru swoich przedstawicieli podczas Walnego Zebrania oraz wyborów, w których mogli wziąć udział wszyscy ludzie sektora.

Prezydent Miasta Krakowa powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego Zarządzeniem Nr 2039/2012 z 26 lipca 2012r. Jej skład zmieniony został Zarządzeniem Nr 957/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2039/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zarządzeniem nr 2462/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2039/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (z późn. zm.).

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszego Posiedzenie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy