Dokument archiwalny

Skład Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji

24 września 2012 r. zainaugurowała działalność pierwsza Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W 16 osobowej Radzie zasiadało ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośmiu przedstawicieli samorządu - po czterech wskazanych przez Radę oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Rada realizowała w szczególności następujące zadania: opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Skład Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego 2012-2014 do końca kadencji działała w składzie:

1. Czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:
1) Bassara Magdalena
2) Pietrzyk Sławomir
3) Jantos Małgorzata
4) Kosior Bolesław

2. Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:
1) Anna Okońska- Walkowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej
2) Bańkowska Halina – Wydział Kształtowania Środowiska
3) Płoskonka Mateusz – Wydział Spraw Społecznych
4) Presz Bogusława – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
1) Chromniak Ewa – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
2) Dąbroś Grażyna – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość
3) Dziewitek Przemysław – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska"
4) Grabka Paweł – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
5) Hołdys Wiesław – Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN
6) Kurzeja Bartosz – Spółdzielnia Socjalna "EKOCENTRYCY"
7) Pach Łukasz – Spółdzielnia Socjalna Piąty Element
8) Wójtowicz Paweł – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.


Przedmiot i zakres działalności Rady został określony przez uchwałę nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zgodnie z zapisami w/w dokumentu Rada na pierwszym posiedzeniu wybrała ze swojego grona dwóch Współprzewodniczących. Funkcje Współprzewodniczących pełnili: Anna Okońska-Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przemysław Dziewitek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska".

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszego Posiedzenie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy