Dokumenty dot. działania KRDPP II kadencji

Dokumenty dot. działania KRDPP II kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

Zarządzenie Nr 405/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1902/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie Nr 1902/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08.07.2014 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała Nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 7/2014/II KRDPP/3 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Rady.

Uchwała nr 11/2015/II KRDPP/24 Krakowskiej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie reprezentowania stanowiska Rady na posiedzeniach różnych zespołów.

Uchwała nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy