Rekomendacje Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Rekomendacje Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

Rekomendacja Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dot. zapraszania organizacji pozarządowych, a w szczególności branżowych Komisji Dialogu Obywatelskiego przy opracowywaniu wieloletnich dokumentów strategicznych /budowaniu założeń projektów branżowych/.

Pismo Sekretarza KRDPP do kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi.
PDF

Uchwała nr 5/2016/II KRDPP/30 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji w 2016 r. z KRDPP.
PDF

Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2016 r. /załącznik do uchwały/
PDF


Rekomendacje II KRDPP w zakresie obowiązku przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.


Wniosek KRDPP do Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie obniżenia lub całkowitego zniesienia konieczności wnoszenia wkładów własnych przez organizacje pozarządowe w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Rekomendacje w zakresie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy