Dokument archiwalny

Rekomendacje Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Rekomendacje Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

Rekomendacja Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dot. zapraszania organizacji pozarządowych, a w szczególności branżowych Komisji Dialogu Obywatelskiego przy opracowywaniu wieloletnich dokumentów strategicznych /budowaniu założeń projektów branżowych/.

Pismo Sekretarza KRDPP do kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi.
PDF

Uchwała nr 5/2016/II KRDPP/30 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia katalogu dokumentów do konsultacji w 2016 r. z KRDPP.
PDF

Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2016 r. /załącznik do uchwały/
PDF


Rekomendacje II KRDPP w zakresie obowiązku przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.


Wniosek KRDPP do Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie obniżenia lub całkowitego zniesienia konieczności wnoszenia wkładów własnych przez organizacje pozarządowe w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Rekomendacje w zakresie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy