Skład Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 2179/2016 z 22 sierpnia 2016 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie Rada, która jest organem konsultacyjno – opiniodawczym Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi pracuje w składzie określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr 550/2019 z 15 marca 2019 r.

Skład Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

W skład Rady wchodzi:

 1. Czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:
 1. Nina Gabryś,
 2. Dominik Homa,
 3. Marek Sobieraj,
 4. Alicja Szczepańska.
 1. Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:
 1. Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta,
 2. Mateusz Płoskonka – Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych,
 3. Joanna Gwóźdź – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 4. Karol Pytlarski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
 1. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
 1. Stanisław Banaś – Fundacja Ukryte Skrzydła,
 2. Magdalena Chuderska – Krakowski Komitet Zwalczania Raka,
 3. Agnieszka Duliban-Rokita – Stowarzyszenie „4Zmiana”,
 4. Jan Fabiański – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Wojewódzki w Krakowie,
 5. Anna Wilk – Fundacja „Rodzina Plus”,
 6. Elżbieta Matusiak – Fundacja PROJEKT ROZ,
 7. Izabela Plur – Fundacja Przestrzeń Rozwoju,
 8. Aleksandra Włodarczyk – Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zmieniona uchwałą nr XLVII/860/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy