Dokumenty dot. działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Dokumenty dot. działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

Uchwała nr 13/2016/III KRDPP/3 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Rady.

Uchwała nr 12/2016/III KRDPP/2 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyboru Sekretarza III kadencji Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 11/2016/III KRDPP/1 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyboru dwóch Współprzewodniczących III kadencji Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie Nr 1502/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2179/2016 w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie Nr 2179/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr XLVII/860/16 Rady Miasta z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 7/2017/III KRDPP/21 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Rady.

Zarządzenie Nr 3598/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.12.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2179/2016 w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zmienionego zarządzeniem Nr 1502/2017.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy