Dokumenty dot. działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Dokumenty dot. działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

Uchwała nr 13/2016/III KRDPP/3 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Rady.

Uchwała nr 12/2016/III KRDPP/2 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyboru Sekretarza III kadencji Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 11/2016/III KRDPP/1 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie wyboru dwóch Współprzewodniczących III kadencji Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie Nr 1502/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2179/2016 w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie Nr 2179/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.08.2016 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr XLVII/860/16 Rady Miasta z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała nr 7/2017/III KRDPP/21 Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Rady.

Zarządzenie Nr 3598/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.12.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2179/2016 w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zmienionego zarządzeniem Nr 1502/2017.

Zarządzenie Nr 1282/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2179/2016 w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze zm.

Zarządzenie  Nr 2741/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.10.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 2179/2016 w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze zm.

Zarządzenie  Nr 550/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.03.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 2179/2016 w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze zm.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy