Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

28 lipca 2014 r. została powołana Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

 

 

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia została powołana w dniu 28 lipca 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014 oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

UWAGA! Ustalono kolejne terminy posiedzeń KDO ds Zdrowia wyznaczając je na: 16 lutego 2016 r., 10 maja 2016 r., 6 września 2016 r. i 29 listopada 2016 r. - wszystkie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, Sala Konferencyjna 102 o godz. 10.00.

Skład Komisji:

 1. „MATIO" Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych,
 3. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie,
 4. Fundacja Helpful Hand,
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg",
 6. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
 7. Fundacja „Wyjdź Naprzeciw",
 8. Fundacja Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 9. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki,
 10. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka,
 11. Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN,
 12. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej,
 13. Stowarzyszenie Apetyt na Życie.

Przewodniczący Komisji:
Paweł Wójtowicz
„MATIO" Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.
e-mail: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl

Wiceprzewodniczący Komisji:
Urszula Smok - Hrehoruk
Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami.
e-mail: fundacja@podarujzycie.org

Sekretarz Komisji:
Paulina Kulińska
Referent Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.
e-mail: Paulina.Kulinska@um.krakow.pl

 

Wewnętrzny Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: PAULINA KULIŃSKA
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants
Partnerzy