Rodzaj działalności: bezrobocie

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej stowarzyszenie
Mapa
Oddział krakowski
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
Europejskie Stowarzyszenie Młodych stowarzyszenie
Mapa
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji fundacja
Mapa
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej fundacja
Mapa
Fundacja Infolet - Młodzi w IT fundacja
Mapa
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa fundacja
Mapa
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy fundacja
Mapa
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Walki z Bezrobociem im. św. Józefa fundacja
Mapa
Galicyjska Fundacja Rozwoju Regionalnego fundacja
Mapa
Galicyjska Szkoła Zdrowia stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych związek stowarzyszeń
Mapa
Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU stowarzyszenie
Mapa
Ruch Aktywizacji Bezrobotnych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej MAŁOPOLSKIE FORUM PRACY stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Twoje Miasto stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie WIOSNA stowarzyszenie
Mapa