NGOS rozwiń menu

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 rozwiń

Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych rozwiń

Akcja społeczna Podzielmy się ciepłem rozwiń

Partnerstwa projektowe pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie nr 3360/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 listopada 2013 roku umożliwia powstawanie Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych. Mogą je tworzyć Rady Dzielnic Miasta Krakowa w drodze uchwały.

Ideą powoływania Centrów NGOs – działających w lokalach użytkowych wykorzystywanych przez poszczególne Dzielnice Miasta Krakowa – jest tworzenie przestrzeni dialogu i konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców poprzez wzmocnienie działań organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Rada podejmując uchwałę o utworzeniu Centrum, określa Regulamin udostępniania organizacjom pozarządowym pomieszczeń, będący załącznikiem do uchwały i zawierający w szczególności informację w zakresie:

  • wskazania pomieszczeń udostępnianych organizacjom pozarządowym,
  • określenia przeznaczenia lokali udostępnianych nieodpłatnie organizacjom pozarządowym,
  • sposobu rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych w zakresie korzystania z pomieszczeń,
  • sposobu dokonywania rezerwacji pomieszczeń przez organizacje pozarządowe,
  • terminów udostępniania pomieszczeń,
  • obowiązków użytkowników pomieszczeń wynikających z obowiązujących przepisów.

Zobacz: Zarządzenie nr 3360/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych

DOKUMENT ARCHIWALNY

Tworzenie i funkcjonowanie Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych uwzględnione zostało w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012–2014 przyjętym przez Radę Miasta Krakowa 7 listopada 2011 r.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2014-05-08
Data aktualizacji: 2020-12-21
Powrót