NGOS rozwiń menu

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 rozwiń

Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych rozwiń

Akcja społeczna Podzielmy się ciepłem rozwiń

Partnerstwa projektowe pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Procedura zawierania partnerstw projektowych

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą zawierania partnerstw projektowych, która określa zasady przystępowania przez Gminę Miejską Kraków i organizacje pozarządowe do projektów oraz ich wspólnej realizacji. Ma także na celu zapewnienie transparentności podejmowanych działań w tym zakresie oraz równego dostępu organizacji pozarządowych do oferowanych przez Gminę form współpracy z trzecim sektorem.

Procedura jest realizowana zgodnie z zarządzeniem nr 1881/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi”.

Dokumenty:

  • Załącznik nr 1 do „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi”
    PDF
  • Załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie partnerstwa projektowego, którego liderem jest organizacja pozarządowa
    PDF  DOC
pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-12-07
Data aktualizacji: 2020-12-21
Powrót