NGOS rozwiń menu
Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych rozwiń
Akcja społeczna Podzielmy się ciepłem rozwiń
Partnerstwa projektowe pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi rozwiń
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wewnętrzne badania i raporty

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi badaniami dotyczącymi sytuacji społecznej w Krakowie opracowane przez Urząd Miasta, podmioty badawcze oraz organizacje pozarządowe a także raporty z oceny realizowanych programów i strategii.

Referat Ds. Współpracy z NGO

Informator został opracowany przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Opracowanie informatora – Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa”.

Informator NGO oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa – TUTAJ


Jak pracuje się w Krakowskich Organizacjach Pozarządowych? – TUTAJ

Raport z badania został opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.


Raport z ewaluacji funkcjonowania w Gminie Miejskiej Kraków ciał dialogu obywatelskiego i zespołów zadaniowych z udziałem przedstawicieli trzeciego sektora – TUTAJ

Raport został opracowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach powierzonego zadania publicznego w 2020 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków.


Raport stanowi podsumowanie ewaluacji przeprowadzonej w zakresie realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017–2019.

Badanie zrealizowane zostało przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Ewaluacja realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019”.

Raport z przeprowadzenia ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017–2019 – TUTAJ


Badanie w zakresie potrzeb i oczekiwań krakowskich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych zostało przeprowadzone przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.

Raport z badania potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w okresie pandemii COVID-19 – TUTAJ


Rekomendacje w obszarze zrównoważonych zamówień publicznych udzielanych przez Urząd Miejski w Krakowie – w ramach projektu MOWES:

Rekomendacje stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych – TUTAJ.


Podsumowanie badania potrzeb NGO w obliczu epidemii. Badanie przeprowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”:

Raport badania potrzeb NGO – TUTAJ.


Referat Ds. Partycypacji i Dialogu

Dobre praktyki i ciekawe publikacje – TUTAJ.


Referat Ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych

Sprawozdania i raporty z programu Otwarty Kraków – TUTAJ.


Referat Ds. Młodzieży

Raport przygotowany przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w sprawie powstania Pracowni Młodych- TUTAJ.

Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 rokuTUTAJ.

Raport przygotowany w ramach Krakowskiego Barometru Młodzieży pn. „Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa” – TUTAJ.

Raport „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID–19” – TUTAJ.


Referat Ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami

Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – TUTAJ.


Referat Ds. Seniorów

Raport ewaluacyjny Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015–2020 (PASIOS) – TUTAJ


ARCHIWUM

 
Badanie efektywności konsultacji GMK z NGOs
 
Rok 2015


Raport z analizy konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku – TUTAJ

Rok 2013


Raport z ewaluacji konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi – TUTAJ

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-05-06
Data aktualizacji: 2021-09-07
Powrót