NGOS rozwiń menu

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 rozwiń

Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych rozwiń

Akcja społeczna Podzielmy się ciepłem rozwiń

Partnerstwa projektowe pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wewnętrzne badania i raporty

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi badaniami dotyczącymi sytuacji społecznej w Krakowie opracowane przez Urząd Miasta, podmioty badawcze oraz organizacje pozarządowe a także raporty z oceny realizowanych programów i strategii.

Badania/raporty przeprowadzane w ramach realizacji „Centrum Obywatelskiego
ul. Reymonta 20”


Podsumowanie I kwartalnego badania potrzeb NGO w roku 2024, przeprowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” 10.04.2024 r.


Podsumowanie IV kwartalnego badania potrzeb NGO w roku 2023, przeprowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” 31.12.2023 r.


Podsumowanie III kwartalnego badania potrzeb NGO w roku 2023, przeprowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” 10.10.2023 r.


Podsumowanie II kwartalnego badania potrzeb NGO w roku 2023, przeprowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” 10.07.2023 r.


Podsumowanie I kwartalnego badania potrzeb NGO w roku 2023, przeprowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” 31.03.2023 r.


Podsumowanie IV kwartalnego badania potrzeb NGO w roku 2022, przeprowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” 31.12.2022 r.


Podsumowanie III kwartalnego badania potrzeb NGO w roku 2022, przeprowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” 30.09.2022 r.


Podsumowanie II kwartalnego badania potrzeb NGO w roku 2022, przeprowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” 30.06.2022 r.


Podsumowanie I kwartalnego badania potrzeb NGO w roku 2022, przeprowadzonego przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” 31.03.2022 r.


Podsumowanie III kwartalnego badania potrzeb NGO przeprowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”
10.10.2021 r.


Podsumowanie II kwartalnego badania potrzeb NGO przeprowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”
10.07.2021 r.


Podsumowanie I kwartalnego badania potrzeb NGO przeprowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”
10.04.2021 r.


Raport z ewaluacji 2021 przeprowadzony przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20” systematycznie monitorowano działania celem weryfikacji prawidłowości ich realizacji, usprawniania, rozwoju czy lepszej dostępności.


Podsumowanie badania potrzeb NGO w obliczu epidemii. Badanie przeprowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”.

Badania/raporty przeprowadzane w ramach realizacji „Centrum Obywatelskiego
Centrum C 10”

 

Raport z badania potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz Krakowian w zakresie oferty Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – marzec 2024


Raport z badania ankietowego „Praca zdalna i narzędzia IT w NGO – wyzwania, potrzeby i oczekiwania” opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – grudzień 2023


Raport z badania ankietowego „Sieciowanie NGO i współpraca międzysektorowa” opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 - wrzesień 2023


Raport z badania ankietowego „Jak pracuje się w organizacjach pozarządowych” opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – czerwiec 2023


Raport z badania ankietowego „Krakowskie organizacje pozarządowe w oczach mieszkanek i mieszkańców” opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – marzec 2023


Raport z badania potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz Krakowian w zakresie oferty Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – grudzień 2022


Podsumowanie III kwartalnego raportu z badania ekonomizacji sektora pozarządowego w Krakowie i współpracy z biznesem opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.


Raport z badania potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz Krakowian w zakresie oferty Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – czerwiec 2022


Raport z badania oczekiwań organizacji pozarządowych w zakresie pożyczek opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – maj 2022 r


Raport z badania potrzeb, barier i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w kwestii dostępności opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – grudzień 2021


Raport z badania potrzeb, barier i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – sierpień 2021


Raport z badania „Jak pracuje się w Krakowskich Organizacjach Pozarządowych?” został opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – czerwiec 2021


Raport z badania potrzeb i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w okresie pandemii COVID-19 opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – grudzień 2020


Raport z badania potrzeb, barier i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych przeprowadzony przez Fundację Instytut Polityk Publicznych w ramach projektu pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – sierpień 2020

Referat Ds. Współpracy z NGO


Informator NGO został opracowany przez Fundację Instytut Polityk Publicznych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji zadania publicznego pn. Aktualizacja i wydruk informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” – 2022 rok


Raport z ewaluacji współpracy miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi w latach 2018–2021 opracowany przez Fundację Optimum Pareto w ramach powierzonego zadania publicznego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków pod nazwą „Opracowanie założeń do Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2023–2026 wraz z ewaluacją współpracy miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi w latach 2018–2021”.


Informator NGO został opracowany przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Opracowanie informatora – Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” – 2021 rok


Raport z ewaluacji przeprowadzony przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Ewaluacja realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019”.


Raport z ewaluacji funkcjonowania w Gminie Miejskiej Kraków ciał dialogu obywatelskiego i zespołów zadaniowych z udziałem przedstawicieli trzeciego sektora został opracowany przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach powierzonego zadania publicznego na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków – grudzień 2020


Rekomendacje stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w obszarze zrównoważonych zamówień publicznych udzielanych przez Urząd Miejski w Krakowie zostały opracowane w ramach projektu MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny

Referat Ds. Partycypacji i Dialogu


Dobre praktyki i ciekawe publikacje

Referat Ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej


Sprawozdania i raporty z programu Otwarty Kraków

Referat Ds. Młodzieży


Raport przygotowany przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w sprawie powstania Pracowni Młodych

Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 roku

Raport przygotowany w ramach Krakowskiego Barometru Młodzieży pn. „Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa”

Raport „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID–19”

Referat Ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami


Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Referat Ds. Seniorów


Raport ewaluacyjny Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015–2020 (PASIOS)

ARCHIWUM

 
Badanie efektywności konsultacji GMK z NGOs

Raport z analizy konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku


Raport z ewaluacji konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2020-05-06
Data aktualizacji: 2024-04-15
Powrót