Rodzaj działalności: hobby

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Stowarzyszenie Gospel stowarzyszenie
Biuro Stowarzyszenia Gospel
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL stowarzyszenie
Mapa
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków stowarzyszenie
Mapa
Mapa
Fundacja Crush On Trash fundacja
Fundacja Dostępny Świat fundacja
Biuro fundacji
Fundacja Dr Clown fundacja
Fundacja Gorczyckiego fundacja
Fundacja na rzecz aktywizacji i integracji społecznej Rogatka fundacja
Fundacja Pro NGO fundacja
Fundacja Psychopozytywni fundacja
Fundacja Sowa fundacja
Mapa
Fundacja Ukryte Skrzydła fundacja
Fundacja Ukryte Skrzydła
FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE - ARCHEZJA fundacja
Mapa
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-WORK fundacja
Hufiec ZHP Kraków-Podgórze stowarzyszenie
Klub Żeglarski Horn Kraków związek sportowy
Mapa
Małopolska Federacja Świetlic stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Skała stowarzyszenie
Mapa
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych fundacja
Podolski Regiment Odprzodowy stowarzyszenie
Mapa
Poemat fundacja
Mapa
Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Adres siedziby jednostki terenowej
Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw stowarzyszenie
Mapa
Mapa
Stowarzyszenie Latarnia stowarzyszenie
Stowarzyszenie muzyczne Chór Lutnia Krakowska stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Nautica stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Zacięcie stowarzyszenie
Świetlica Terapeutyczna „SOS” Pijarów inna
Mapa
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Uczniowski Klub Sportowy Salwator NPS klub sportowy
-
Zielony Agat fundacja
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa