Rodzaj działalności: inne

Nazwa Status prawny
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki im.Dobrego Pasterza fundacja
Mapa
Fundacja Archaelogica fundacja
Fundacja Autonomia fundacja
Mapa
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych fundacja
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej fundacja
Mapa
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa fundacja
Mapa
Fundacja Mam Marzenie fundacja
Mapa
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych fundacja
Mapa
Fundacja Szanujmy Godność Człowieka fundacja
Mapa
FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE - ARCHEZJA fundacja
Mapa
Hackerspace Kraków fundacja
Mapa
Hufiec ZHP Kraków-Podgórze stowarzyszenie
Instytut Studiów Strategicznych fundacja
Mapa
Kolegium Europy Wschodniej Im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu fundacja
Mapa
Komitet Obrony Demokracji Region Małopolska stowarzyszenie
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych związek stowarzyszeń
Mapa
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych fundacja
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa stowarzyszenie
Mapa
Ognisko TKKF „Przyjaciel Konika” stowarzyszenie
Mapa
Organizacja pozarządowa MOWISNGO - przykład informacji w profilu NGO stowarzyszenie
PROFIL PRZYKŁADOWY NGO
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU stowarzyszenie
Mapa
Salezjański Wolontariat Misyjny stowarzyszenie
Mapa
Skauci Europy | SHK Zawisza FSE | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego stowarzyszenie
Stowarzyszenie Absolwenci na walizkach stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Bohnert stowarzyszenie
Akademia Pełni Życia
Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej MAŁOPOLSKIE FORUM PRACY stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę stowarzyszenie
Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej VIVOS VOCO stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Lotników Polski Południowej im. Karola Pniaka d-cy 308 Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Międzynarodowe "Świat dla Młodych" stowarzyszenie
Mapa
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DOKOŃCZENIA INWESTYCJI ZIELONE KLINY stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie na rzecz Praw Pieszych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych „Guide” w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie PODGORZE.PL stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna stowarzyszenie
Mapa
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Centrum Integracja Kraków stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie stowarzyszenie
...
Biuro Pośrednictwa Wolontariatu
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rozwoju stowarzyszenie
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT stowarzyszenie
Mapa
Żydowska Biblioteka im.Remu