Rodzaj działalności: ochrona środowiska

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Bank Żywności w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Fundacja Aeris Futuro fundacja
Mapa
Fundacja Bez Tajemnic fundacja
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych fundacja
Mapa
Fundacja Quo Vadis fundacja
Mapa
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych fundacja
Mapa
FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE - ARCHEZJA fundacja
Mapa
Klub Żeglarski Horn Kraków związek sportowy
Mapa
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami stowarzyszenie
Mapa
Kraków dla Mieszkańców stowarzyszenie
Mapa
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa stowarzyszenie
Mapa
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" filia w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Krakowski stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie "Dziejba" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Evviva l’arte stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "ENERGIE CITES" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów stowarzyszenie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych „Guide” w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie PODGORZE.PL stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Podgórskie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego stowarzyszenie
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspólnota Swoszowicka stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Zielona Strefa Przedsiębiorczości "Bussines Park Zawiła" stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Zespół Charytatywny CARITAS przy parafii rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Krakowie inna
Mapa
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa