Komunikat archiwalny

Ogłoszenie - VIII Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK Edycja Mikołajkowa

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „VIII Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK Edycja Mikołajkowa”.

Ogłoszenie - VIII Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK Edycja Mikołajkowa
Fot. pixabay.com

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „VIII Integracyjny Maraton Pływacki o Puchar Rektora UEK Edycja Mikołajkowa” przez Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu, ul. Glogera 43f/4, 31-222 Kraków na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz udostępnia się w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 października 2019 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Młodzieży, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pok. 3 lub drogą elektroniczną na adres: sz.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

W załączeniu:

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy