Komunikat archiwalny

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego „Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków”.

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków
Fot. Organizacje Pozarządowe

W ramach obszaru grantowego „Wsparcie na uzyskanie dostępu do rynków” istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na rzecz organizacji wydarzeń, działań, które mają na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz ułatwienie profesjonalistom dostępu do rynków w Europe i poza kontynentem.

Podmioty mogą wnioskować o dofinansowanie projektów z zakresu:

 • DZIAŁANIE 1: dostęp do rynków dla europejskich specjalistów (business-to-business)
 • targi koprodukcyjne
 • fora pitchingowe
 • targi filmowe poświęcone ukończonym dziełom.
 • DZIAŁANIE 2: wspólne europejskie działania promocyjne (business-to-business)
 • wdrażanie wspólnych działań promocyjnych na terenie państw uczestniczących w komponencie MEDIA i poza nimi, organizowane przez paneuropejskie sieci lub organizacje reprezentujące przynajmniej 15 krajów uczestniczących w komponencie MEDIA, mających na celu ułatwienie dystrybucji i rozpowszechniania europejskich utworów audiowizualnych oraz nawiązywanie kontaktów między europejskimi specjalistami
 • tworzenie i uruchamianie inicjatyw oraz platform promocyjnych, mających na celu stworzenie innowacyjnych sposobów dystrybucji/wprowadzania na ekrany europejskich utworów audiowizualnych oraz wspieranie nawiązywania kontaktów, wymiany informacji i dobrych praktyk między profesjonalistami. Działania te muszą być organizowane i koordynowane przez grupę złożoną z przynajmniej 3 różnych podmiotów z 3 różnych krajów uczestniczących w komponencie MEDIA.

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów organizujących wydarzenia branżowe, mające na celu promocję europejskich utworów audiowizualnych oraz tworzące i rozwijające narzędzia internetowe ułatwiające dostępu do rynków europejskich profesjonalistom. Wnioski mogą składać następujące podmioty, mające siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA:

 • prywatne firmy
 • organizacje non-profit
 • stowarzyszenia
 • organizacje charytatywne
 • fundacje
 • gminy
 • władze samorządowe i urzędy miejskie.

Wkład finansowy Unii Europejskiej nie może przekroczyć:

 • 60 % całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych w państwach uczestniczących w komponencie MEDIA;
 • 80 % całkowitych kosztów kwalifikowanych działania w przypadku działań prowadzonych poza państwami uczestniczącymi w komponencie MEDIA.

Termin składania wniosków upływa w dniu 6 lutego 2020 o godz. 17:00 czasu brukselskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://kreatywna-europa.eu/aplikacje/dostep-do-rynkow-2/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy