górne tło

Zewnętrzne badania i raporty

Zapraszamy do zapoznania się z badaniami dotyczącymi sytuacji społecznej w Polsce, opracowane przez podmioty badawcze oraz organizacje pozarządowe, a także raporty z oceny realizowanych programów i strategii.

„Jak młodzieżowe organizacje mogą zwiększać swój potencjał?” Publikacja powstała w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Kompetencji”. Zadanie publiczne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Młodzieżowego na lata 2022–2023. Wydawcą podręcznika jest Spółdzielnia Socjalna „Zielona Stacja”.


Przemoc wobec kobiet w środowisku pracy. Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa. Projekt realizowany w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Publikacja raportu odbywa się w ramach miejskiego programu 16 dni Przeciw Przemocy pod parasolem „Krakowianki”. Raport dotyczący przemocy wobec kobiet w środowisku pracy, autor dr Sławomir Dorocki, wydawca Fundacja Start Tango.


Prawo karne. Prawne aspekty przemocy w środowisku pracy. Publikacja powstała w ramach projektu Prawne aspekty przemocy w środowisku pracy. Prawo karne. Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa. Partnerem jest Miasto Kraków. Projekt realizowany w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego.


Kompendium Wiedzy na temat przemocy w środowisku pracy. Prawo Pracy. Publikacja powstała w ramach projektu Kompendium Wiedzy. Prawne aspekty przemocy w środowisku pracy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. Partnerem jest Miasto Kraków. Projekt realizowany w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego.


Ufamy, ale… Polki i Polacy o organizacjach pozarządowych. Raport opracowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.


Budowanie potencjału NGO w ramach EFS+. Prezentacja opracowana przez Departament Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Efekt mrożący. O kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych. Raport opracowany przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.


Organizacje pozarządowe w procesie stanowienia prawa. Publikacja opracowana przez Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica


Działalność organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich – wyzwania i rekomendacje. Publikacja opracowana przez Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica


Edukacja obywatelska na Kresach Wschodnich opracowane przez Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego.


Diagnoza edukacji obywatelskiej w Polsce. Bariery rozwoju i dobre praktyki opracowane przez Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego.


Organizacje pozarządowe w procesie stanowienia prawa opracowane przez Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego.


Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021 przeprowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.


Raport opracowany przez Fundację Inicjatywa Słoneczna Strona Ulicy. Potrzeby i problemy młodego pokolenia – raport na temat sytuacji młodych ludzi w Polsce


Miniporadnik o ewaluacji opracowany przez Fundację STOCZNIA. Jak dobrze ewaluować projekty


Miasta wobec migrantów. Działania władz Wrocławia w obszarze integracji

Miasto Warszawa wobec Imigracji lat 2010–2020