Ochrona środowiska, konsultacje

 Ochrona środowiska, konsultacje
Fot. pixabay

Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

 

ROK 2019

 


ROK 2018

Konsultacje projektu dokumentu pn. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/415/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków
 

 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK

ROK 2019

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

Ponowne konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019

Konsultacje  projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

Konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa


ROK 2018

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie”.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo –krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”

Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019 – 2023”

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”

Konsultacje społeczne dotyczace projektu uchwały  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019.

Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków.


ROK 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: LUCYNA CZYŻ
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy