Profilaktyka uzależnień, konsultacje

Profilaktyka uzależnień, konsultacje
Fot. pixabay

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

ROK 2018

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy