Konsultacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Polityka społeczne, konsultacje

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

 

Rok 2024

 

 

 

Rok 2023


Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów


Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „ MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028


Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji w Statucie Rady Krakowskich Seniorów


Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050


Krakowski Panel Transportowy – konsultacje społeczne

Rok 2022


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026


Konsultacje Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023–2026


Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”

Rok 2021

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi

Rok 2020


Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi


Konsultacje społeczne dotyczące Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025, określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej


Konsultacje nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi


Konsultacje społeczne w sprawie wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno–Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A)

Dokumenty archiwalne

Rok 2019


Konsultacje w sprawie zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków


Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

Rok 2018


Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019–2022


Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”

Rok 2017


Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi


Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2017-10-24
Data aktualizacji: 2023-12-18
Powrót