Ochrona środowiska, konsultacje

Ochrona środowiska, konsultacje
Fot. pixabay

Wydział Kształtowania Środowiska UMK

 

ROK 2018

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego - Łąki Olszanickie”.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo –krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”


ROK 2017

 

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy