Konsultacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ochrona środowiska, konsultacje

Wydział Kształtowania Środowiska UMK

Rok 2023


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki nad Rudawą”


Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023

Rok 2022


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Kamieniołom Libana”

Rok 2021


Konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2021 roku


Konsultacje projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030

Rok 2020


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020


Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021

Dokumenty archiwalne

Rok 2019


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019


Ponowne konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019


Konsultacje  projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych


Konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa


Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych

Rok 2018


Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie”


Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”


Konsultacje społeczne projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2019–2023”


Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018–2022”


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa


Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019


Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt na ternie Gminy Miejskiej Kraków

Rok 2017


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa


Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2017-10-24
Data aktualizacji: 2023-06-13
Powrót