Dokument archiwalny

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1902/2014 z 8 lipca 2014 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Powołana Rada jako organ konsultacyjno – opiniodawczy Prezydenta w zakresie współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi będzie pracowała do 2016 roku.    

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

Prezydent Miasta Krakowa powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego Zarządzeniem nr 1902/2014 z 8 lipca 2014 r.

23 lutego 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 405/2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1902/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powołania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa w składzie:

1. Czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:

 1. Michał Drewnicki
 2. Małgorzata Jantos
 3. Adam Kalita
 4. Stanisław Zięba

2. Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:

 1. Witold Kramarz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 2. Andrzej Kulig - Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta
 3. Mateusz Płoskonka  – Wydział Spraw Społecznych
 4. Bogusława Presz  – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

3. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 1. Stanisław Banaś – Fundacja Ukryte Skrzydła
 2. Ewa Chromniak – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
 3. Przemysław Dziewitek – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska
 4. Paweł Mucha – Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
 5. Ewa Ryks – Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN
 6. Przemysław Walocha – Fundacja Babel Images
 7. Aleksandra Włodarczyk – Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
 8. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz – Fundacja MIASTOTWÓRCZE.

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zobacz także: kandydaci do KRDPP 2014-2016 - przedstawiciele organizacji pozarządowych

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy