Czyżyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych

12 marca 2014 r. Rada Dzielnicy XIV podjęła uchwałę nr XLI/488/14 w sprawie utworzenia Czyżyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Czyżyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Fot. Dzielnica XIV Czyżyny

Przyjęcie regulaminu funkcjonowania Centrum dla organizacji społecznych to zwieńczenie wieloletnich starań a tym samym rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy pomiędzy Radą Dzielnicy i organizacjami pozarządowymi. – podkreśla Łukasz Cieślik, wiceprzewodniczący „Czternastki”.

Organizacje pozarządowe stanowią bardzo cennych partnerów Rady Dzielnicy w realizacji wielu zadań. Problemy związane z brakiem własnego lokalu są najczęstszą i najpoważniejszą przyczyną hamującą rozwój tych organizacji. Powstanie Centrum stworzy możliwość użyczania pomieszczeń na potrzeby organizacyjne. – Siedziba Rady Dzielnicy mieszcząca się na os. Dywizjonu 303 nr 34 od początku obecnej kadencji stanowi swoiste centrum obywatelskie i forum wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańcami. To dzięki tej współpracy wspólnie udało się zrealizować wiele zadań i pomysłów. Powołane do życia Centrum sprawi, że współpraca ta będzie jeszcze bardziej skuteczna – dodaje Cieślik.

Zobacz:

Uchwała Nr XLI/488/14 Rady Dzielnicy XIV Czyżyny z dnia 12.03.2014 r. w sprawie utworzenia Czyżyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Kontakt: Dzielnica XIV Czyżyny
Siedziba: Osiedle Dywizjonu 303 34, 31-874 Kraków
Telefon: 12 647 6164
Faks: 12 647 61 64
E-mail: rada@dzielnica14.krakow.pl
Strona: www.dzielnica14.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy