Rodzaj działalności: pomoc społeczna

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Małopolski Związek Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej inna
Mapa
Bank Żywności w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Caritas Archidiecezji Krakowskiej kościelna osoba prawna
Mapa
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL stowarzyszenie
Mapa
Charytatywny Zespół Pomocy Młodym inna
Mapa
Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym stowarzyszenie
Mapa
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji fundacja
Mapa
Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych fundacja
Mapa
Fundacja Bez Tajemnic fundacja
Fundacja Brak Barier fundacja
Mapa
Fundacja Charytatywna Św. Józefa fundacja
Mapa
Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych w Krakowie fundacja
Mapa
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
Fundacja Elektrociepłowni Kraków S.A.- Gorące Serce fundacja
Mapa
Fundacja Heaven fundacja
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej fundacja
Mapa
Fundacja im. Heleny i Tadeusza Augustyn fundacja
Mapa
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy fundacja
Mapa
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Bona Fide fundacja
Mapa
Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących fundacja
Fundacja Nasze Dzieci fundacja
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca fundacja
Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu „Dom dla Dziecka” fundacja
Mapa
Fundacja Pro Bono fundacja
Mapa
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport fundacja
Mapa
FUNDACJA SERVE THE CITY POLSKA fundacja
Mapa
Fundacja Szanujmy Godność Człowieka fundacja
Mapa
Fundacja Ukryte Skrzydła fundacja
Mapa
Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” - Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami fundacja
Mapa
FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE - ARCHEZJA fundacja
Mapa
Fundacja Wszyscy Obecni fundacja
Fundusz Pomocy Żołnierzom Armii Krajowej im. płk W. Żakowskiego stowarzyszenie
Mapa
Grupa "COR" PCK stowarzyszenie
Mapa
Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych związek stowarzyszeń
Mapa
Małopolska Federacja Świetlic stowarzyszenie
Mapa
Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich związek sportowy
Mapa
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę fundacja
Siedziba Zarządu Fundacji
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych fundacja
Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów stowarzyszenie
Mapa
Organizacja pozarządowa MOWISNGO - przykład informacji w profilu NGO stowarzyszenie
PROFIL PRZYKŁADOWY NGO
Parafia p.w. Św. Jadwigi Królowej inna
Mapa
Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej inna
Mapa
Parafia rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego na os. Wzgórza Krzesławickie inna
Mapa
Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Kostki inna
Mapa
Polska Akcja Humanitarna fundacja
Mapa
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy Kraków-Podgórze stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków stowarzyszenie
Mapa
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU stowarzyszenie
Mapa
Salezjański Wolontariat Misyjny stowarzyszenie
Mapa
Social Enterprise Poland (SEP) fundacja
Mapa
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Bohnert stowarzyszenie
Akademia Pełni Życia
Stowarzyszenie Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej MAŁOPOLSKIE FORUM PRACY stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Budowy Kopca-Pomnika im. Jana Pawła II w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Charytatywne im. Św. Rafała Kalinowskiego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Dobroczynne BETLEJEM stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Evviva l’arte stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Lajkonik stowarzyszenie
Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy parafii p.w. NMP z Lourdes stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz dzieci z chorobą nowotworową KOLIBER stowarzyszenie
biuro ul.Fiołkowa 17
Stowarzyszenie na rzecz Praw Pieszych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Polski Seniornet stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym Na Fenyloketonurię I Choroby Pokrewne FENYLKA inna
Mapa
Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "GAUDIUM ET SPES" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego stowarzyszenie
Stowarzyszenie "PROMYK" Przeciw Przemocy w Rodzinie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rozwoju stowarzyszenie
Stowarzyszenie SENIOR AKTYWNY StoSA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie SIEMACHA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Św. Brata Alberta "CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie WIOSNA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Wielodzietnych im. Św. Królowej Jadwigi stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspólnoty Św. Brata Alberta "CHLEB I ŚWIATŁO" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo Racjonalistycznej stowarzyszenie
Świetlica Terapeutyczna „SOS” Pijarów inna
Mapa
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Krakowskie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Wspólnota EMAUS Kraków stowarzyszenie
Mapa
Zespół Charytatywny CARITAS przy parafii rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Krakowie inna
Mapa
Zgromadzenie Braci Albertynów inna
Mapa
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 64B – Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet inna
Mapa
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek inna
Mapa
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa