Rodzaj działalności: poradnictwo

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej stowarzyszenie
Mapa
Oddział krakowski
ALTER EGO Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych stowarzyszenie
Mapa
Ars Legis - Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników stowarzyszenie
Mapa
Asocjacja Ochrony Właścicieli Mieszkań stowarzyszenie
Mapa
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć stowarzyszenie
Mapa
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL stowarzyszenie
Mapa
Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji fundacja
Mapa
Fundacja Academia Iuris fundacja
Mapa
Fundacja Brak Barier fundacja
Mapa
Fundacja Cognosco fundacja
Mapa
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej fundacja
Mapa
Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej fundacja
Mapa
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Faitrade Polska fundacja
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa fundacja
Mapa
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy fundacja
Mapa
Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących fundacja
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca fundacja
Fundacja Pro Bono fundacja
Mapa
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport fundacja
Mapa
Fundacja Ruch Ku Cywilizacji Miłości im. St. Pruszyńskiego fundacja
Mapa
Fundacja Szanujmy Godność Człowieka fundacja
Mapa
Fundacja Ukryte Skrzydła fundacja
Mapa
Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” - Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami fundacja
Mapa
FUNDACJA WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE - ARCHEZJA fundacja
Mapa
Instytut Wiedzy Obywatelskiej stowarzyszenie
Mapa
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych stowarzyszenie
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych związek stowarzyszeń
Mapa
KRAKÓW MIASTEM STARTUPÓW fundacja
Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców stowarzyszenie
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Skała stowarzyszenie
Mapa
Oddział MONAR - Małopolska Stowarzyszenia MONAR stowarzyszenie
Mapa
Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu stowarzyszenie
Mapa
Organizacja pozarządowa MOWISNGO - przykład informacji w profilu NGO stowarzyszenie
PROFIL PRZYKŁADOWY NGO
Parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej inna
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków stowarzyszenie
Mapa
Polskie Zrzeszenie Lokatorów stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę stowarzyszenie
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej VIVOS VOCO stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Integracji stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie na rzecz Praw Pieszych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych „Guide” w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego stowarzyszenie
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji - Centrum Integracja Kraków stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie SIEMACHA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Terapii Wspomagającej stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Wielodzietnych im. Św. Królowej Jadwigi stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo Racjonalistycznej stowarzyszenie
Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Kraków stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Interwencji Kryzysowej stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa