Rodzaj działalności: mniejszości narodowe/cudzoziemcy

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć stowarzyszenie
Mapa
Fundacja Autonomia fundacja
Mapa
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA DYPLOMATYCZNA fundacja
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport fundacja
Mapa
Instytut Studiów Strategicznych fundacja
Mapa
Instytut Wiedzy Obywatelskiej stowarzyszenie
Mapa
Kolegium Europy Wschodniej Im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu fundacja
Mapa
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych związek stowarzyszeń
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Skała stowarzyszenie
Mapa
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych fundacja
Relocation2Poland fundacja
Stowarzyszenie Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego stowarzyszenie
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT stowarzyszenie
Mapa
Żydowska Biblioteka im.Remu