Rodzaj działalności: mniejszości narodowe/cudzoziemcy

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć stowarzyszenie
Mapa
FUNDACJA AKEDA fundacja
Fundacja Autonomia fundacja
Mapa
Fundacja Diversity Hub fundacja
Adres korespondencyjny
Fundacja Dostępny Świat fundacja
Biuro fundacji
Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie fundacja
Mapa
FUNDACJA MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA DYPLOMATYCZNA fundacja
Fundacja Obraz w pigułce fundacja
Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport fundacja
Mapa
Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja fundacja
Mapa
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-WORK fundacja
Instytut Studiów Strategicznych fundacja
Mapa
Instytut Wiedzy Obywatelskiej stowarzyszenie
Mapa
Interdisciplinary Research Foundation fundacja
Internationaler Bund Polska fundacja
Kolegium Europy Wschodniej Im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu fundacja
Mapa
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych związek stowarzyszeń
Mapa
Małopolskie Stowarzyszenie Skała stowarzyszenie
Mapa
Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych fundacja
Relocation2Poland fundacja
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych LEGE ARTIS stowarzyszenie
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL stowarzyszenie
Stowarzyszenie Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego stowarzyszenie
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych stowarzyszenie
Jakuba Jasińskiego 28 Kraków
Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce stowarzyszenie
Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków stowarzyszenie
Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT stowarzyszenie
Mapa