Rodzaj działalności: uzależnienia

Nazwa Status prawny
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich fundacja
Mapa
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL stowarzyszenie
Mapa
Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio kościelna jednostka organizacyjna
Mapa
Fundacja „Dr Clown” fundacja
Mapa
Fundacja Heaven fundacja
Fundacja na rzecz kobiet z chorobą alkoholową oraz osób dotkniętych przemocą - Razem Bezpieczne fundacja
Mapa
Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca fundacja
Fundacja Ukryte Skrzydła fundacja
Mapa
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych związek stowarzyszeń
Mapa
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Towarzystwo Medyczne "Pro Vita" stowarzyszenie
Mapa
Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Małopolski Uczniowski Klub Zapaśniczy „Gladiator”; stowarzyszenie
Mapa
Oddział MONAR - Małopolska Stowarzyszenia MONAR stowarzyszenie
Mapa
Organizacja pozarządowa MOWISNGO - przykład informacji w profilu NGO stowarzyszenie
PROFIL PRZYKŁADOWY NGO
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków stowarzyszenie
Mapa
Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Adres siedziby jednostki terenowej
POLSKIE TOWARZYSTWO PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Dobroczynne BETLEJEM stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Evviva l’arte stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Klub Abstynenta BARKA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Klub Abstynentów "TRZEŹWOŚĆ" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie MANKO stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie "Rafael" stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie SIEMACHA stowarzyszenie
Mapa
Stowarzyszenie Wspólnoty Św. Brata Alberta "CHLEB I ŚWIATŁO" stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” Oddział Wojewódzki w Krakowie stowarzyszenie
Mapa
Uczniowski Klub Sportowy "Grot" związek sportowy
Mapa
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska stowarzyszenie
Mapa