Otwarte konkursy ofert, rok 2017 - Wydział Sportu UMK

Otwarte konkursy ofert, rok 2017 - Wydział Sportu UMK
Fot. Organizacje Pozarządowe

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA JARCZYŃSKA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy