Otwarte konkursy ofert, rok 2017 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Otwarte konkursy ofert, rok 2017 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: "Prowadzenie w okresie od 1.02.2018 r. do 31.10.2020 r. placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w lokalu/lokalach Podmiotu/ów.

(składanie ofert do 9.01.2018r. do godz. 9.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na świadczeniu doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej oraz bezpłatnym zaopatrzeniu w leki i materiały medyczne w lokalu/lokalach Podmiotu, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2021 r.

(składanie ofert do 8.01.2018r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków.”

(składanie ofert do 29.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 01.01.2018 r. do 31.10.2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 12.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 01.01.2018 r. do 31.10.2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 25 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 12.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków”

(składanie ofert do 12.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”

(składanie ofert do 12.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci”

(składanie ofert do 12.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalach Podmiotu: placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 9 wychowanków oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 8 wychowanków”

(składanie ofert do 12.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 14 dziewcząt, w tym o obniżonej normie intelektualnej”

(składanie ofert do 12.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na prowadzeniu kuchni/jadłodajni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r.

(składanie ofert do 8.12.2017 r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 7 wychowanków”

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków”

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków”

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków”

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci”

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków”

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków”

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego dla 14 dziewcząt”

(składanie ofert do 12.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków”

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w lokalach Podmiotów od 01.01.2018 r. do 30.11.2020 r. ośrodków wsparcia – klubów samopomocy przeznaczonych dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 11.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Gminy na terenie Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci.”

 (składanie ofert do 7.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2018r. do 30.11.2020r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 4 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(składanie ofert do 7.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 01.01.2018r. do 30.11.2020r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego dla 7 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

(składanie  ofert do 7.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 7 dzieci”

 (składanie ofert do 7.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków”

 (składanie ofert do 7.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem:"Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 wychowanków”

(składanie ofert do 7.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie do  realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego dla 10 dziewcząt”.

(składanie ofert do 7.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na  powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 01.01.2018 r. do 31.01.2021 r. w lokalu przy ul. Borkowskiej stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków mieszkania chronionego przeznaczonego dla 8 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 11.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego prowadzeniu w lokalu Podmiotu od 01.01.2018 r. do 30.11.2021 r. środowiskowego domu samopomocy typu B przeznaczonego dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w lokalach Podmiotów od 01.01.2018 r. do 30.06.2021 r. środowiskowych domów samopomocy typu B i BC przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na  powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w lokalach Podmiotów od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r. środowiskowych domów samopomocy typu A i AB przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na  powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w lokalu Podmiotu od 01.01.2018 r. do 30.11.2021 r. środowiskowego domu samopomocy typu C przeznaczonego dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu w lokalu na os. Słonecznym stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków od 01.01.2018 r. do 30.11.2021 r. środowiskowego domu samopomocy typu C przeznaczonego dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 8.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 15.12.2017 r. do 31.10.2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 46 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 4.12.2017r. do godz. 12.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 01.12.2017 r. do 31.10.2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 50 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 7 listopad 2017 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Prowadzenie od 01.12.2017 r. do 31.10.2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 46 osób przewlekle somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 7 listopad 2017 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnicy X Swoszowice w 2017 r.

(składanie ofert do 6 listopada 2017 r. do godz. 12:00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu działalności charytatywnej w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa w 2017 roku

(składanie ofert do 30 października 2017 r. do godz. 12:00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej, polegającego na zorganizowaniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych i samotnych w dniu 24 grudnia, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w latach: 2017-2020.

(składanie ofert do 14.09.2017r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Dostosowanie w okresie od 21.08.2017 r. do 31.08.2017 r. lokalu Podmiotu oraz prowadzenie od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r. w w/w lokalu ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 11.08.2017r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, schroniska i noclegowni w lokalu wskazanym przez Gminę, w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

(składanie ofert do 14.06.2017 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Prowadzenie w ramach projektu "Bariery zamieniamy na szanse" Centrum Integracji Społecznej dla osób bezdomnych, bez pracy, przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

(składanie ofert do 13.06.2017 r. do godz. 8.00)


Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu Programu Aktywności Lokalnej dla członków rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2019 r. w zasobach lokalowych Oferenta.

(składanie ofert do 31.05.2017 r. do godz. 8.15)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Dostosowanie w okresie od 1.06.2017 r. do 31.08.2017 r. lokalu przy ul. Kobierzyńskiej stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.09.2017 r. do 29.02.2020 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 10.05.2017 r. godz.8:00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 3.04.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”.

(składanie ofert do 20.03.2017 r. godz.9:00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Dostosowanie w okresie od 1.04.2017 r. do 31.05.2017 r. lokalu przy ul. Zakopiańskiej 101/12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.06.2017 r. do 31.01.2020 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

(składanie ofert do 14.03.2017 r. godz. 8:00)


Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w okresie od 01.04.2017 r. do 28.02.2020 r. Klubu Samopomocy - Aktywizacyjnego zapewniającego 20 miejsc dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia oraz obejmującego wsparciem ich opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu, w ramach projektu "W sile wieku"

(składanie ofert do 15.03.2017 r. godz. 8:00)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy V Krowodrza, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 25 miejsc”.

(składanie ofert do 15.02.2017 r. godz. 8:30)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”.

(składanie ofert do 13.02.2017 r. godz. 8:30)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy I Stare Miasto, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 28 miejsc”.

(składanie ofert do 13.02.2017 r. godz. 8:30)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce, 2 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniających 30 miejsc każda.

(składanie ofert do 13-02-2017 r. godz.8:30)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 30 miejsc”.

(składanie ofert do 13.02.2017 r. godz. 8:30)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 33 miejsca.”

(składanie ofert do 13.02.2017 r. godz. 8:30)


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 30.11.2019 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 32 miejsca.”

(składanie ofert do 13.02.2017 r. godz. 08:30)


Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w okresie od 1.03.2017 r. do 28.02.2020 r. Klubu Samopomocy - Aktywizacyjnego zapewniającego 20 miejsc dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia oraz obejmującego wsparciem ich opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalu podmiotu, w ramach projektu "W sile wieku".

(składanie ofert do 10.02.2017 roku godz. 09.00)

pokaż metkę
Osoba publikująca: Monika Józefiak
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy