Otwarte konkursy ofert, rok 2017 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Otwarte konkursy ofert, rok 2017 - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Fot. Organizacje Pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 12 maja 2017 r. o godz. 15.00

 

01.06.2017 Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego

pokaż metkę
Autor: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Osoba publikująca: Mateusz Kasprzak
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy