Dotacje ze środków Gminy - dokumenty

Dotacje ze środków Gminy - dokumenty
Fot. Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

 

 

 

 

 

 

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy

 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

UWAGA!

Nowe wzory dla procedury uproszczonej (tzw. małych grantów) będą dotyczyć ofert składanych od marca 2019 r.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (zał. nr 1) - wzór formularza - pobierz

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (zał. nr 2) - wzór formularza - pobierz

 

Otwarte konkursy ofert

 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r. poz. 2057. Uwaga ! Nowe wzory będą dotyczyć ofert składanych od marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków.

 

NAWIKUS - Informacje o konkursach w jednym miejscu.

Skorzystaj z obligatoryjnego generatora wniosków aplikacyjnych do otwartych konkursów ofert ogłaszanych w Gminie Miejskiej Kraków, zarejestruj swoją organizację !

 

baner_nawikus2

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy