Dotacje ze środków Gminy - dokumenty

Dotacje ze środków Gminy - dokumenty
Fot. pixabay.com

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

  • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (załącznik nr 1) wzór formularza

  • Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (załącznik nr 2) wzór formularza

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

UCHWAŁA NR XLIV/1183/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR XXX/792/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Otwarte konkursy ofert

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

UCHWAŁA NR XLIV/1183/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR XXX/792/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE Nr 403/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2020.

ZARZĄDZENIE Nr 661/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2019.

NAWIKUS - Informacje o konkursach w jednym miejscu.

Skorzystaj z obligatoryjnego generatora wniosków aplikacyjnych do otwartych konkursów ofert ogłaszanych w Gminie Miejskiej Kraków, zarejestruj swoją organizację!

 

baner_nawikus2

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy