Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Akty prawne

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

  • uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (wzór) TUTAJ
  • uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (wzór) TUTAJ

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

UCHWAŁA NR CXXIII/3361/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR C/2722/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR LXXII/2047/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR XLVIII/1314/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR XLIV/1183/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR XXX/792/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 

Otwarte konkursy ofert

 

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

UCHWAŁA NR CXXIII/3361/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR C/2722/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR LXXII/2047/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR XLVIII/1314/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR XLIV/1183/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR XXX/792/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 814/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2024

Zarządzenie nr 430/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2023

Zarządzenie nr 2687/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 548/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2022
 

System NGO Generator


Zarządzenie nr 336/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków aplikacji NGO Generator i regulaminu jego użytkowania

DOKUMENTY ARCHIWALNE

 

Zarządzenie Nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2022

Zarządzenie nr 1876/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2021

Zarządzenie Nr 9/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2022

Zarządzenie Nr 180/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2021

Zarządzenie Nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2020

Zarządzenie Nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2019
 

System informatyczny NAWIKUS


UWAGA WAŻNE!
W dniu 15 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie nr 102/2021 uchylające zarządzenie nr 2851/2017 w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kraków Systemu Nawikus - Narzędzia Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych i regulaminu jego funkcjonowania.

Skorzystaj z obligatoryjnego generatora wniosków aplikacyjnych do otwartych konkursów ofert ogłaszanych w Gminie Miejskiej Kraków, zarejestruj swoją organizację.

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2018-04-27
Data aktualizacji: 2024-03-15
Powrót