Dotacje ze środków Gminy - dokumenty

Dotacje ze środków Gminy - dokumenty
Fot. Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

 

 

 

 

 

 

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy

 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (zał. nr 1) - wzór formularza - pobierz

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (zał. nr 2) - wzór formularza - pobierz


Otwarte konkursy ofert

 

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r. poz. 2057.

ZARZĄDZENIE Nr 661/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2019

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 05.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków.

 

NAWIKUS - Informacje o konkursach w jednym miejscu.

Skorzystaj z obligatoryjnego generatora wniosków aplikacyjnych do otwartych konkursów ofert ogłaszanych w Gminie Miejskiej Kraków, zarejestruj swoją organizację !

 

baner_nawikus2

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy