Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pn. Konferencja naukowo-branżowa „Badania w sektorze kultury. Dostępność”.

 

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego przez Stowarzyszenie Instytutu Badań Organizacji Kultury - IBOK, z siedzibą w Krakowie (30-348), ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: z. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 29 czerwca 2022 r.

 

 

Ogłoszenie

Obszary:

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Joanna Gwóźdź
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-12-28
Data aktualizacji: 2022-06-21
Powrót