Sprawy społeczne, konsultacje

Sprawy społeczne, konsultacje
Fot. pixabay

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK

 

ROK 2018

 


ROK 2017

 

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.

Wydział Mieszkalnictwa UMK

 

ROK 2018

 


ROK 2017

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń, który jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń; zmiany uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017, który nie jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

Wydział Spraw Społecznych UMK

 

ROK 2018

 


ROK 2017

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy